Azərbaycana səyahət et

Azərbaycana səyahət et

Elan

LAYİHƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN DƏSTƏKLƏNİR

Video

Azərbaycanı izləyərək, baxaraq, dinləyərək və oxuyaraq tanı.

Bütün 18 Video

Azərbaycan xalçaları

Dekorativ tətbiqi sənət

Bakı

Tarix

Şuşa

Tarix

Kiş alban kilsəsi

Tarixi abidələr

00:00
0%
00:00
62:40

Rafiq Babayev və Cəmil Əmirovun caz kompozisiyaları

Bura görkəmli bəstəkarlar Rafiq Babayev və Cəmil Əmirovun 1985-1987-ci illərdə bəstələdikləri caz kompozisiyaları daxildir.

12:56

"Sədini oxuyarkən" simfonik poeması

"Sədini oxuyarkən" musiqi əsəri görkəmli bəstəkar Musa Mirzəyevin simfonik orkestr üçün bəstələdiyi lirik poemadır.

09:04

"Karvan" simfonik lövhəsi

"Karvan" simfonik lövhəsi görkəmli bəstəkar Soltan Hacıbəyovun 1945-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

62:32

"Sevil" operasından ariyalar

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun "Sevil" operasından olan ariyalar daxildir.

19:14

"Nəsimi haqqında dastan" simfonik süitası

"Nəsimi haqqında dastan" simfonik süitası görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1974-cü ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

17:17

"Azərbaycan" simfonik süitası

"Azərbaycan" simfonik süitası görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1950-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

26:42

"Şur" simfonik muğamı

"Şur" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1948-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

76:06

Fikrət Əmirovun əsərləri

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun Azərbaycan filmlərinə bəstələdiyi musiqi əsərləri daxildir.

67:51

Fikrət Əmirovun əsərləri

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun yaradıcılığının müxtəlif dövrlərində bəstələdiyi musiqi əsərləri daxildir.

75:16

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura görkəmli bəstəkar Rafiq Babayevin yenidən işlədiyi Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri daxildir.

68:58

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura Rafiq Babayevin rəhbərliyi ilə musiqi qruplarının ifasında olan Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri və xalq mahnıları daxildir.

70:31

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri daxildir.

72:32

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri daxildir.

58:17

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

70:19

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

Zəfər

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmri ilə 27 sentyabr 2020-ci il tarixi İkinci Qarabağ müharibəsinin başladığı gün kimi tarixə yazıldı.

15.1 Kb

Tolerantlıq

Azərbaycan tolerantlıq nümunəsi kimi dünyada ən öndə gedən ölkələrdən biridir.

12.75 Kb

Azıx mağarası

Azıx mağarası Paleolit dövrünə aid olub ölkəmizin və dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri hesab olunur.

5.98 Mb

Kiş qədim alban kilsəsi

Kiş kilsəsi alban memarlıq məktəbinə aid olub bəzi müəlliflərin fikrinə görə Qafqazın ən qədim kilsəsidir.

4.95 Mb

Opera musiqisi və Üzeyir Hacıbəyli

Üzeyir Hacıbəyli görkəmli bəstəkar, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim, müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin banisidir.

3.03 Mb

"Şeyx Səfi" xalçası

“Şeyx Səfi” xalçası Təbriz xalçaçılıq məktəbinə aid olub ornamental xalçaların ən gözəl nümunələrindən biri hesab edilir.

1.6 Mb

Xurşidbanu Natəvan

Xurşidbanu Natəvan Azərbaycanın görkəmli şairə, rəssam və xeyriyyəçisi olmuşdur.

1.01 Mb

Vaqif və Əzizə Mustafazadələr

Azərbaycanda caz musiqi sənətindən söz düşdükdə bu iki adı mütləq vurğulamaq lazımdır – Vaqif və Əzizə Mustafazadələr.

325.8 Kb

Səttar Bəhlulzadə

Səttar Bəhlulzadə Azərbaycan incəsənət tarixində öz dəst-xəttilə seçilmiş bir rəssam olmuşdur.

1.82 Mb

Qobustan və Tur Heyerdal

Tur Heyerdal skandinaviyalıların ulu əcdadlarının Azərbaycan regionundan çıxması barədə nəzəriyyələr irəli sürmüşdür.

584.75 Kb

Neft Daşları

Dünyada ilk neft platforması Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunun ərazisində yerləşən Neft Daşlarıdır.

506.83 Kb

Misgərlik sənəti və Azərbaycan: Lahıc

Misgərlik sənəti Azərbaycanın və xüsusilə Lahıc qəsəbəsinin ən qədim sənət növlərindən biridir.

566.67 Kb

Hacı Zeynalabdin Tağıyev

Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan xeyriyyəçilik və mesenatlıq tarixinin ən görkəmli nümayəndələrindəndir.

2.5 Mb

Çəng musiqi aləti

Çəng qədim Azərbaycan musiqi alətidir.

83.66 Kb

Azərbaycanda qadınların seçki hüququ

Azərbaycan Şərqdə qadınlara seçki hüququ verən ilk ölkə olaraq tarixə düşmüşdür.

431.76 Kb