Azərbaycana səyahət et

Azərbaycana səyahət et

Elan

LAYİHƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN DƏSTƏKLƏNİR

Video

Azərbaycanı izləyərək, baxaraq, dinləyərək və oxuyaraq tanı.

Bütün 18 Video
02:47

Xurşidbanu Natəvan

Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan xalçaları

Dekorativ tətbiqi sənət

Bakı

Tarix

Şuşa

Tarix

Kiş alban kilsəsi

Tarixi abidələr

00:00
0%
00:00
62:40

Rafiq Babayev və Cəmil Əmirovun caz kompozisiyaları

Bura görkəmli bəstəkarlar Rafiq Babayev və Cəmil Əmirovun 1985-1987-ci illərdə bəstələdikləri caz kompozisiyaları daxildir.

48:02

Rafiq Babayevin Rauf Hacıyevin operettalarının mövzularına improvizələri

Bura Rafiq Babayevin görkəmli bəstəkar Rauf Hacıyevin operettalarının mövzularına improvizələri daxildir.

17:46

"Leyli və Məcnun" simfonik poeması

"Leyli və Məcnun" simfonik poeması görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin əsasında eyniadlı balet bəstələdiyi musiqi əsəridir.

03:50

"Koroğlu" operasından uvertüra

"Koroğlu" operası görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ilk dəfə 1937-ci ildə tamaşaya qoyulan musiqi əsəridir.

08:13

"Azərbaycan kapriççiosu"

"Azərbaycan kapriççiosu" görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1961-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

17:17

"Azərbaycan" simfonik süitası

"Azərbaycan" simfonik süitası görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1950-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

17:12

"Gülüstan Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı

"Gülüstan Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1971-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

26:42

"Şur" simfonik muğamı

"Şur" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1948-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

76:06

Fikrət Əmirovun əsərləri

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun Azərbaycan filmlərinə bəstələdiyi musiqi əsərləri daxildir.

70:31

Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri

Bura Azərbaycan xalq və bəstəkar musiqiləri daxildir.

74:40

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

74:45

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

69:31

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

70:19

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

74:53

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

Bura Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda bəstələdikləri musiqi əsərləri daxildir.

Zəfər

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmri ilə 27 sentyabr 2020-ci il tarixi İkinci Qarabağ müharibəsinin başladığı gün kimi tarixə yazıldı.

15.1 Kb

Azıx mağarası

Azıx mağarası Paleolit dövrünə aid olub ölkəmizin və dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri hesab olunur.

5.98 Mb

Kiş qədim alban kilsəsi

Kiş kilsəsi alban memarlıq məktəbinə aid olub bəzi müəlliflərin fikrinə görə Qafqazın ən qədim kilsəsidir.

4.95 Mb

Opera musiqisi və Üzeyir Hacıbəyli

Üzeyir Hacıbəyli görkəmli bəstəkar, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim, müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin banisidir.

3.03 Mb

"Şeyx Səfi" xalçası

“Şeyx Səfi” xalçası Təbriz xalçaçılıq məktəbinə aid olub ornamental xalçaların ən gözəl nümunələrindən biri hesab edilir.

1.6 Mb

Vaqif və Əzizə Mustafazadələr

Azərbaycanda caz musiqi sənətindən söz düşdükdə bu iki adı mütləq vurğulamaq lazımdır – Vaqif və Əzizə Mustafazadələr.

325.8 Kb

Səttar Bəhlulzadə

Səttar Bəhlulzadə Azərbaycan incəsənət tarixində öz dəst-xəttilə seçilmiş bir rəssam olmuşdur.

1.82 Mb

Qobustan və Tur Heyerdal

Tur Heyerdal skandinaviyalıların ulu əcdadlarının Azərbaycan regionundan çıxması barədə nəzəriyyələr irəli sürmüşdür.

584.75 Kb

Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı

Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı Şərq və Qərb ənənələrini arasında böyük bağlılıq yaradan möhtəşəm musiqi bayramıdır.

520.44 Kb

Neft Daşları

Dünyada ilk neft platforması Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunun ərazisində yerləşən Neft Daşlarıdır.

506.83 Kb

Misgərlik sənəti və Azərbaycan: Lahıc

Misgərlik sənəti Azərbaycanın və xüsusilə Lahıc qəsəbəsinin ən qədim sənət növlərindən biridir.

566.67 Kb

Fikrət Əmirov və "Min bir gecə" baleti

"Min bir gecə" baleti görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1979-cu ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

815.77 Kb

Hacı Zeynalabdin Tağıyev

Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan xeyriyyəçilik və mesenatlıq tarixinin ən görkəmli nümayəndələrindəndir.

2.5 Mb

Çəng musiqi aləti

Çəng qədim Azərbaycan musiqi alətidir.

83.66 Kb

Azərbaycan pəhləvanı Rəşid Yusifov

Rəşid Yusifov Azərbaycan pəhləvanlıq tarixində parlaq səhifə açmış atlet kimi tanınır.

485.58 Kb