Azərbaycan pəhləvanı Rəşid Yusifov

İdman

Rəşid Yusifovu dünya şöhrətli rus pəhləvanı İvan Poddubnıya bənzədərək, ona “Azərbaycanın Poddubnısı” ləqəbini vermişlər.