Xurşidbanu Natəvan

Tarixi şəxsiyyətlər

Xurşidbanu Natəvan iki böyük nəslin - Cavanşirlərin və Ziyadoğlu Qacarların nümayəndəsi idi. Sarayda onu "Dürrü yekta" (tək inci), el arasında isə "Xan qızı" çağırmışlar.