Hacı Zeynalabdin Tağıyev

Tarixi şəxsiyyətlər

Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan sahibkarlıq tarixinin ən görkəmli nümayəndəsi, ilk milli sənayeçi və ictimai xadim olmuşdur. Onun adı ilə bağlı olan layihələr bu gün də bəhrəsini verməkdədir.