Alban katalikosluğuna aid Kiş kilsəsi eramızın I əsrdən XII əsrə kimi beş tikinti mərhələsi keçmişdir. Fərziyyəyə görə, Kiş kilsəsi Qafqaz Albaniyasında inanılan Ay ilahəsi Selenaya həsr edilmiş paqan məbədinin özülləri üzərində inşa edilmişdir.