Səttar Bəhlulzadə

Təsviri sənət

Səttar Bəhlulzadə təəssürat rəssamıdır. O, təbiətin zəngin boyalarından, günün müxtəlif çağlarından, ilin fəsillərindən aldığı təəssüratları özünəməxsus xüsusi məharətlə verə bilirdi. Bunu onun impressionist üslublu rəsm əsərlərində görmək mümkündür.