Fikrət Əmirov və "Min bir gecə" baleti

Musiqi

"Min bir gecə" baleti iki hissədən ibarətdir. Onun librettosu "Min bir gecə" nağılları əsasında Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyovlar tərəfindən yazılmışdır. Baletin premyerası 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında keçirilmişdir.