00:00
0%
00:00

"Gülüstan Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı

"Gülüstan Bayatı-Şiraz" musiqi əsəri Fikrət Əmirovun yazdığı üçüncü simfonik muğamdır. Ümumilikdə bu simfonik muğam üç bölmədən ibarətdir. Onun dördüncü və beşinci bölmələri ilk iki bölməni oktava yuxarı təkrarlayır. Əsər Moskvada UNESCO-nun “Xalqların musiqi mədəniyyəti, ənənə və müasirlik” mövzusuna həsr edilmiş VII Beynəlxalq Musiqi Konqresinin proqramına daxil edilmiş və ilk dəfə 1971-ci ildə Pyotr Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında səsləndirilmişdir. İstinad: “Fikrət Əmirov”, Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi.