00:00
0%
00:00

"Koroğlu" operası beş pərdəlik operadır. Əsərin librettosu Heydər İsmayılov və Məmməd Səid Ordubadi tərəfındən yazılmışdır. Premyerası 1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında baş tutmuşdur. İstinad: “Azərbaycan musiqisi, Klassika”, Heydər Əliyev Fondu.