00:00
0%
00:00

Üzeyir Hacıbəyli - "Koroğlu" operasına Uvertüra Zülfüqar Hacıbəyli - "Aşıq Qərib" operasına Uvertüra Müslüm Maqomayev - "Şah İsmayıl" operasına Uvertüra Əfrasiyab Bədəlbəyli - "Qız qalası" baletindən Adajio Soltan Hacıbəyov - "Gülşən" baletindən Adajio Qara Qarayev - "Polka" Soltan Hacıbəyov - Uvertüra Fikrət Əmirov - "Min bir gecə" baletindən fraqment Süleyman Ələsgərov - "Şalaxo" Tofiq Quliyev - "Qaytağı" Tofiq Quliyev - "Sevgi Valsı" Ələkbər İsgəndərov - "Özbək rəqsi" Xalq mahnısı - "Sarı gəlin" Xəyyam Mirzəzadə - "Axşama doğru" Vasif Allahverdiyev - "Qarabağ haqqında ballada" (İsmayıl Hacıbəyovun xatirəsinə) Səid Rüstəmov - "Oxu tar" Qara Qarayev - "Sarskoyeselo heykəli" Kamal - "Heydər Əliyevin xatirəsinə" kompozisiyası İstinad: “Azərbaycan Bəstəkarlarının Antologiyası”, Bakı, 2010.